top of page

VÝHODNÉ POISTENIE VOZIDIEL NITRA

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Povinné zmluvné poistenie týkajúce sa zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má podľa platných zákonov SR povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla, ktoré je zapísané v evidencii vozidiel bez ohľadu na to, či je toto vozidlo využívané alebo nie. Povinné zmluvné poistenie pomáha pri krytí škody spôsobených vodičom vozidla na zdraví, majetku a živote druhých. Je potrebné brať na vedomie, že pokiaľ vozidlo nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže byť držiteľovi udelená zo strany správneho orgánu pokuta. Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára vždy na dobu neurčitú, pričom poistné obdobie trvá 1 rok.

1. KROK.png

1.  KROK​

Vyplnenie údajov o vozidle a držitelovi

Zadanie SPŽ a základných údajov

2. KROK.png

2. KROK

Výber poistenia

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

3. KROK.png

3. KROK​

Doplnenie údajov do zmluvy

Doplníte konkrétne údaje v zmluve

4. KROK.png

4. KROK​

Generovanie návrhu poistenia

Odošlite návrh poistenia

5. KROK.png

5. KROK

Zaslanie zmluvy na e-mail

Zmluvu si uložte, zelenú kartu vytlačte

6. KROK.png

6. KROK

Úhrada poistného

Poistné môžete uhradiť kartou alebo prevodom

ONLINE POISTENIE
ONLINE POISTENIE WestCar Nitra

Najvýhodnejšie PZP už do 5 mínút.

Porovnajte všetky poisťovne online! Vždy aktuálne ceny. Okamžitá platnosť. Výhodné bonusy a zľavy. 

bottom of page